Hoppa till innehåll

Information till våra patienter om insamling av personuppgifter

Från den 25:e maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddslag (GDPR). Som företag är vi då skyldiga att informera våra patienter om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter.  Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
  

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag! 

Uppgifter som vi registrerar:

De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, ev. kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress.

Rättslig grund:

Enligt Hälso & Sjukvårdslagen samlar vi in personuppgifter om alla våra patienter i syfte att bedriva sjukvård. Vi kan också komma att skicka information eller kallelser till dig.  

Mottagare av uppgifter:

Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part, förutom till andra sjukvårdsinrättningar, försäkringskassan och försäkringsbolag. Viss data kan delas med nationella kvalitetsregister.

Överföring av uppgifter till tredje land:

Ingen data sparas eller överförs av oss till tredje land (dvs ett land utanför EU/EES).Lagringstid:Personuppgifterna sparas bara av oss så länge Hälso & Sjukvårdslagen kräver detta.

Dina rättigheter:

Du har rätt att när som helst få ut vilka uppgifter vi har registrerade om dig, helt kostnadsfritt. Du har rätt att när som helst bli raderad ur vårt register så snart vi inte längre har lagkrav att spara dessa. Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som är Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är:  Kirurgiteamet i Växjö AB

Kontaktperson: Karin Brunnström tel: 0470-76 44 20 
E-post: kontakt@kirurgiteamet.se