Post och Besöksadress: 
Kirurgiteamet i Växjö AB 
Smedjegatan 3
352 46  Växjö

Telefontid
Måndag-Torsdag 08.00-10.00 

För tidsbokning: 
0470- 76 44 20
Man kan inte boka tid via mail.

Avbokning:
I första hand via mail
kontakt@kirurgiteamet.se
OBS! Ange namn, telefonnummer och bokad tid, samt om du önskar en ny tid!
Avbokningen måste bekräftas.
Uteblivet besök debiteras med 650 kr. 

Receptförnyelser:
Görs via mail.
kontakt@kirurgiteamet.se

Journalkopior:
Kan beställas per telefon eller mail men måste hämtas personligen.