Mottagningen har samarbetsavtal med Region Kronoberg. Det innebär att Regionens högkostnadsskydd och regler för patientavgifter gäller. 

Om du har privat sjukförsäkring och ditt försäkringsbolag har avtal med oss kan du via ditt försäkringsbolag få tid till oss.

Vårt journalsystem är inte samma som Region Kronoberg använder.

På Kirurgiteamet gör vi bedömning och behandling av följande:

Som regel har vi remisskrav. Alla operativa ingrepp görs i lokalbedövning, ej narkos.

Utredning och behandling. Vid behov görs gastroskopi. Du behöver remiss.

Hemorrojder, sprickor m.m. Bedömning och behandling. Du behöver remiss.

Bedömning och eventuell operation i lokalbedövning. 

Du behöver remiss från barnmorska, sexolog eller Sesammottagningen.

Du behöver remiss från primärvård eller hudläkare.

Bedömning och operation. Remiss behövs.

Exempelvis ärrplastiker.

Du kan skriva egenremiss för bedömning eller få en från ögonmottagning eller optiker. Vi gör alltid en ny bedömning inför operationen.

Vi utför inga rent kosmetiska ögonlocksoperationer utan det ska finnas en medicinsk indikation.

Bedömning och utredning.

Du kan skriva en egenremiss. Bedömning med ultraljud görs först innan beslut tas om eventuell behandling
(operation eller skumbehandling).

Kosmetiska åderbråcksoperationer  utförs ej.

Du behöver remiss.

Bedömning och behandling hos Dr Stefan Kaupinen. Dessa tider bokas och administreras av sjukgymnast på idrottskliniken. 

Då vi har operationsverksamhet i vår lokal är
det viktigt att Du tar av dig skorna i entrén.